Što su POP3 i IMAP-i protokoli? Ispis

  • smtp, pop
  • 0

POP3 i IMAP-i su pojmovi s kojima se susrećemo kod konfiguracije maila, to su protokoli koji nam omogućavaju pristup serveru i našim mailovima uz pomoć programa koji koristimo za čitanje.

POP (Post office protocol) preuzima (downloada) elektronsku poštu sa servera na lokalno računalo (ili neki drugi uređaj koji koristite za čitanje i slanje Vašeg maila) i nakon toga isti izbriše na serveru.

IMAP(Internet message access protocol), preuzima samo zaglavlja pošte te na računalo preuzima ostali sadržaj na zahtjev, privremeno. Ne briše poruke sa servera.

Pitate se koji protokol odabrati?

POP protokol odaberite ukoliko porukama pristupate sami s jednog računala, imate malo prostora na serveru te ukoliko želite raditi s emailovima i kad niste na internetu.

IMAP protokol je sigurniji i daleko napredniji protokol te njega izaberite ako imate stabilnu Internet vezu i stalni pristup istome, ukoliko mailove pratite s više uređaja ili mailove čita više ljudi te ako želite imati kvalitetan backup E mail poruka.


Je li Vam ovaj odgovor pomogao?

« Nazad