Problemi sa SPAMom - Aktiviranje Spam Assassina Ispis

  • spam, email
  • 0

SpamAssassin služi kao zaštita protiv neželjene elektroničke pošte ( e-mail spam). Aktivirati ga možete tako da se prijavite na Vaš Cpanel te u kategoriji Mail odaberete SpamAssassin.

Potrebno je kliknuti na Enable Spam Assassin te nakon toga podesiti razinu zaštite od spama. Po defaultu je to postavljeno na 5, no Vi možete postaviti i manji broj (što manji broj postavite, to je zaštita veća). Imajte na umu da ako postavite preveliki filter spama da Vam spamassassin može blokirati i korisne mailove.

Kroz opciju Configure SpamAssassin možete dodatno podesiti zaštitu protiv spama koristeći blacklist i whitelist

Je li Vam ovaj odgovor pomogao?

« Nazad