Premijesti domenu

Transferirajte domenu

Transferom ujedno i produžujete registraciju domene!**


Prebacivanje domene u TJstudio

* Ukoliko se transfer naplaćuje tad se domena ujedno i produžuje za 1 godinu (Ne vrijedi za sve TLDove)