Pregled označenih članaka 'hosting'

  Što je to hosting?

Hosting je prostor koji se nalazi na poslužitelju u kojem se smješta vaša web stranica. Hosting...

 Moram li domenu registriranu u TJstudio hostati kod Vas?

Ne, ne morate. Domenu možete hostati gdje god želite.